پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی FFMQ پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی )، مقياس خودسنجی 39 آيتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) از طريق تلفيقگويه هايی از پرسشنامه ذهن آگاهی فريبرگ((FMI)، والش و همکاران(2006)، مقياس هوشياری و توجه ذهن آگاه (MAAS)؛ براون و ريان (2003)، مقياس ذهن آگاهی کنچوکی((KIMS)، بائر و اسميت (2004)، و پرسشنامه ذهن آگاهیFFMQ ؛ بائر و همکاران، با استفاده از رويکرد تحليل عاملی تحول یافته است. تعداد سوالات:   39 تعداد صفحات:    5 محتویات: پرسشنامه + نمره گذاری + تفسیر + روایی + پایایی نوع فایل:    WORD …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *