پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران

این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (1391) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد: 1-مهارتهای ارتباطی عمومی 2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن 3-مهارتهای ارتباطی  گوش دادن فعال 4-مهارتهای ارتباطی  تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب 5- مهارتهای ارتباطی  سوال پرسیدن 6-مهارتهای ارتباطی  بازخورد 7-مهارتهای ارتباطی  تشویق وتحسین تعداد سوالات:   42 تعداد صفحات:    5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه +  پایایی نوع فایل:    WORD …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *