پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا

اين آزمون نيمرخ سازگاري فردي و اجتماعي فرد را اندازه گيري مي کند و توسط ثورپ، کلارک و نيکز در سال 193براي اولين بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفت. روش نمره گذاری پاسخ گویی به 90 سوال خرده آزمون سازگاری اجتماعی شخصیت کالیفرنیا به صورت بلی و خیر است. تعداد سوالات:   90 تعداد صفحات:    8 محتویات: پرسشنامه + نمره گذاری + تفسیر + روایی + پایایی نوع فایل:    WORD …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *