پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی تحصیلی پینتریچ و دی گروت (1990) 4 برگ ورد

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی تحصیلی پینتریچ و دی گروت (1990) 4 برگ ورد  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی تحصیلی پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) در ۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین پرسشنامه توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) ساخته شده است.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ۲۲ عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد.راهبردهای شناختی ۱۳عبارت مقیاس را به صورت زیر به خود اختصاص داده است:تکرار و مرور شامل عبارتهای …..بسط شامل یادداشت برداری شامل عبارت ۳۴؛خلاصه نویسی شامل عبارتهای ۴۵،۳۱ ؛سازماندهی شامل عبارتهای …..و درک مطلب شامل عبارتهای …..راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع ۹ عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل می شود:برنامه ریزی شامل عبارتهای ۴۶،۳۸ ؛ نظارت و کنترل شامل عبارتهای ….. نظم دهی شامل تلاش و پشتکار عبارات ۳۶،۳۰؛ و فعالیت نظم دهی عبارت ۴۰٫ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)تعداد گویه ها:                   ۲۲تعداد مولفه: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *