پرسشنامه استرس انتظارات تحصيلي انگ و هوان 2006

3 برگ وردپرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی:انگ و هوان (انگ و هوان، ۲۰۰۶) پرسشنامه حاضر را به منظور تنیدگی ادراک شده به وسیله دانش ­آموزان در موقعیت­های آموزشی طراحی کرده­اند. دارای دو خرده آزمون استرس ناشی از انتظارات والدین/ معلمان و استرس ناشی از انتظارات شخصی از خود، سئوال­هایی مانند ۱- وقتی كه نتوانم انتظارات والدینم را برآورده كنم، خودم را سرزنش می­كنم است ۲- وقتی كه در مدرسه عملكرد خوبی ندارم، احساس میكنم معلمم را ناامید كرده­ام مربوط به خرده آزمون استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان، و سئوال های وقتی كه نتوانم در حد معیارهای خودم باشم، دچار استرس می­شوم وقتی در حد انتظارات خودم عمل نمیكنم، احساس میكنم عملكرد چندان خوبی نداشتم است. به مؤلفه استرس ناشی از انتظارات شخصی مربوط است.در این پرسشنامه نمرات بالاتر نشان می­دهد که فرد استرس بیشتری دارد. این پرسشنامه ۹ سوال دارد که با روش درجه بندی لیکرت ۵ درجه­ای از هرگز(۱ نمره)، به ندرت(۲ نمره)، گاهی اوقات(۳نمره)، اغلب(۴نمره)، تقربیا همیشه(۵ نمره) درجه بندی شده استویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)تعداد سوال ها: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *