پاور پوینت درباره مقدمه ای به حسابداری مدیریت

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها :  39 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: حسابداری مدیریت The Managerial nفراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات (costing) nفراهم کردن اطلاعات برای طرح ریزی و تصمیم گیری (Planning & Decision Making) nفراهم کردن اطلاعات برای ارزیابی عملکرد (Performance Evaluation) اطلاعات برای: تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات nفراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات nبا استفاده از روشهایی مانند: qهزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) qهزینه یابی هدف (Target Costing) qCosts of Quality q q n اطلاعات برای: تصمیم گیری nمحاسبه نتایج مالی جایگزینها (alternatives) و مشاهده تفاوت هزینه ها در جایگزینهای مختلف.   nحسابداری مدیریت با ثبت و گزارش قیمت تمام شده و هزینه های تاریخی ارتباط اندکی دارد و در مقابل بر پیش بینی و تخمین هزینه های آتی تمرکز بیشتری دارد.  حسابداری مدیریت و اصول پذیرفته شده حسابداری( (GAAP nاطلاعات بهای تمام شده مورد نیاز برای کاربردهای مدیریتی لزومی ندارد که با GAA …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *