پاورپوینت Types of hypersensitivity diseases

              نوع فایل power point   قابل ویرایش 41 اسلاید   قسمتی از اسلایدها براساس دو شاخص زير بيماريهاي ازدياد حساسيت را به چهار نوع تقسيم مي كنند: الف)براساس پاسخ هاي ايمني و مكانيسم هاي ايمنولوژيك كه منجر به آسيب مي شوند ب)ماهيت و موقعيت آنتي ژن ازديادحساسيت فوري توسط IgE ايجاد مي شود ازديادحساسيت نوع II بوسيله آنتي باديهاي ديگري غير از IgE ايجاد مي شود كه مي تواند موجب آسيب وياتغيير در عملكرد طبيعي سلول مي شود نوع III ازدياد حساسيت ناشي ازرسوب كمپلكسهاي ايمني در بافت ها نوع IV  ازدياد حساسيت يا نوع تاخيري بوسيله سلولهاي T وماكروفاژها ايجاد مي شود فهرست مطالب و اسلایدها Types of hypersensitivity diseases Hypersensitivity type I مکانیسم القاء Immediate hypersensitivity Mast cell activation Differentiation of Th2 cells Mast cells Eosinophil and Basophil FcR ‍‍Clinical and pathologic features فعال شدن ماست سلها Mediators (A)Granule contents 1- Biogenic amines histamine 2-Granule enzymes 3- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *