پاورپوینت کشت زعفران

                نوع فایل: power point قابل ویرایش 25  اسلا ید   قسمتی از اسلایدها: انتقال ژن فرآیندی است که طی آن، قطعه مشخصی از DNA به درون سلولها وارد میشود. به انتقال هدایت شده ژن از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر و تلفیق و بیان پایدار آن ژن در ژنوم موجود پذیرنده، انتقال ژنتیکی ( تراژنی) گفته می شود. ژن منتقل شده تراژن(Transgene)  نامیده می شود. سیستم اگروباکتریوم اولین سیستم تراریختی موفق در گیاهان می باشد (1983) غلبه بر دستکاری ژن های گیاهی با شناخت خصوصیات و بهره برداری از پلازمیدهای Ti و Ri محقق گردید این پلازمید ها امکان انتقال طبیعی ژن، بیان ژن و سیستم های گزینش را فراهم می کنند.   فهرست مطالب و اسلایدها: مقدمه Agrobacterium براساس خوصیات بیماریزایی و داشتن پلازمید Ti و Ri طبقه بندی قدیمی این جنس شامل سازماندهی پلازمید Ti انتقال T-DNA ناقل های مبتنی بر آگروباکتریوم دلایل عدم استفاده مستقیم از پلازمید Ti مراحل اصلاح پلازمید Ti  انواع ناقل اجزای ناقل تلفیقی (Co-integrate vectors) Binary vec …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *