پاورپوینت کارگاه آموزشی شکست های عشقی و عاطفی «ارزیابی، سبب شناسی، درمان»

پاورپوینت کارگاه آموزشی شکست های عشقی و عاطفی «ارزیابی، سبب شناسی، درمان»   32اسلاید   تعاريف عشق از دیدگاه های مختلف žنيرويي بنيادي است كه بصورت دلبستگي و ايثار به طرف مقابل خود را نشان مي دهد.(اريكسون) žاز منظر روانكاوي در عشق، ما يك نفر را بالا مي بريم و ويژگيهايي را به او نسبت مي دهيم تا چسبيدن خود را به او توجيه كنيم. žعشق، يك شرايط حدي است كه به انسان تلنگر وجودي وارد مي كند. žعشق، يك تحريف شناختي است. žعشق يك اعتياد مثيت است. žعشق افلاطوني، عشق سنتي است كه شهوت در آن معني ندارد. žعشقي كه به وصال برسد ديگر عشق نيست.(عشقهاي اسطوره اي) žدگرديسي مفهوم عشق در ادبيات كهن ايران تاكنون(از ليلي و مجنون تا روابط مبادله اي) žاگر نفرين دوست به از آفرين ديگران نداني هنوز از راه عشق بي خبري(سعدي) žاز صداي سخن عشق نديدم خوش تر…(حافظ) žعشق هايي كز پي رنگي بود…(مولانا) žكششي كه عشق دارد نگذاردت بدينسان… žاز پريدن هاي رنگ و از تپيدن هاي قلب…     ž مقوله عشق در طول تاريخ فرهنگي ايران žبسياري از حكماي مطرح تاريخ فرهنگي ايران، با الهام از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *