پاورپوینت معرفی الگوريتم های ژنتيکی

              نوع فایل power point   قابل ویرایش 45 اسلاید   قسمتی از اسلایدها تمام ارگانيسم های زنده شامل سلول ها هستند. در هر سلول قسمت های مشابهی از کروموزوم ها (Chromosomes) وجود دارند. کروموزوم ها شامل ژن ها (Genes)  و بلوکهای DNA هستند. هر ژن ( يا دسته ای از ژنها) پروتئين مخصوصی را رمزگذاری ( کنترل) می کند، بعبارت ديگر هر ژن ( يا دسته ای از ژنها) يک خصيصه ( ويژگی) -برای مثال رنگ چشم ها-  را رمزگذاری می کند. امکان بروز ( کارگذاری) برای يک خصيصه – در مورد رنگ چشمها مثلاً آبی يا قهوه ای – آلل (Allele) ناميده می شود. در واقع يک کروموزوم بصورت زنجيره ای از ژنها قابل تصور است.  هر ژن موقعيت خاصی در کروموزوم دارد که Locus ناميده می شود. دسته کاملی از ماده ژنتيکی ( تمام کروموزوم ها ) Genome  نام دارد. بخش ويژه ای از ژنها در Genime ژنوتيپ (Genetype)  ناميده می شود.  ژنوتيپ با آخرين توسعه بعد از تولد پايه ای برای فنوتيپ (phenotype) ارگانيسمی است. فنوتيپ همان خصوصيات روحی و فيزيکی است( مانند رنگ چشم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *