پاورپوینت مرمت مسجد داش آغليان (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

              نوع فایل: power point قابل ویرایش 59 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: شهرستا ن خوی با مسا حت 5250 کیلو متر مربع 96/12 درصد از مسا حت کل استا ن آذربایجا ن غربی را به خود اختصا ص داده است .این شهرستا ن بین مدار 38 درجه و 11 دقیقه تا 34 درجه و 33 دقیقه عرض شما لی از خط استوا و44 درجه و 14 دقیقه تا 45 درجه و 22 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . ارتفا ع آن از سطح آبها ی آزاد 1100 متر است و از تمام جلگه ها ی مجا ور حتی دریا چه ارومیه پست تر است .دراصطلاح محلی به آن خوی چو خوری (گودال خوی )می گویند. قره ضیا ءالدین از توابع شهرستا ن خوی محسوب می گردد و در شما ل شهر خوی واقع شده است .شهرستا ن خوی در 141 کیلومتری ارومیه قرار دارد و ازشما ل به شهرستا ن ما کو از غرب به کشور ترکیه .از شرق به استا ن آذربا یجا ن شرقی و از جنوب به شهرستا ن سلما س منتهی می شود .بنا ی مسجد داش آغلیا ن در داخل شهر خوی –خیا بان شهید صمد زاده واقع شده است . ولی با توجه به ویژگی ها ی معما ری و مقایسه آن با نمونه های مشا به قدمت این مسجد به دو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *