پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

            نوع فایل power point   قابل ویرایش 22 اسلاید   قسمتی از اسلایدها در صورت وجود ارتباط بین آزمایشگاههای ارجاع با ارجاع دهنده با تدوین قرارداد، این ارتباط شفاف می گردد .  نکات مهم در خصوص نحوه تدوین قرارداد ارتباط با آزمایشگاههای ارجاع یا ارجاع دهنده دو طرف قرارداد عبارت از آزمایشگاه ارسال کننده و ارجاع هستند که باید به طور دقیق همراه با آدرس مشخص گردند. نحوه کسب اطمینان از نتایج در آزمایشگاه ارجاع و نحوه دسترسی آزمایشگاه ارجاع دهنده به این مدارک مکتوب گردد. نحوه و شرایط انتقال نمونه ها و مسئول یا مسئولین آن در تمام مسیر انتقال مشخص باشد و در قرارداد مسئولیت مفقود شدن نمونه یا از بین رفتن آن به طور آشکار قید گردد. معیارهای رد نمونه از طرف آزمایشگاه ارجاع مشخص گردد. زمان مورد انتظار برای آماده شدن برای نتایج به طور جداگانه برای تمام آزمایش های درخواستی و با توجه به زمان چرخه کاری تعیین گردد. شرایط نگهداری نمونه ها پس از ارسال و پس از انجام آزمایش و مسئولیت هر یک از آزمایشگاهها در این مورد به طور مشخص ذکر گردد. شرایط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *