پاورپوینت فلسفه حقوق

پاورپوینت فلسفه حقوق 29اسلاید چکيده محتواي فابل: تلازم حق و تکليف تلازم حق هر کس با تکليف ديگران: در نظر گرفتن حق براي کسي به معناي آن است که ديگران مكلف به رعايت اين حق هستند. حق نفقه براي زن، به معناي مکلف بودن شوهر به پرداخت آن است. تلازم حق هر کس با تکليف خودش: بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهدة خود آنان گذارده مي‌شود هر تكليفي مستلزم در نظر گرفتن حقوق و اختياراتي براي مکلف است تا بتواند به آن تکليف عمل کند.   تعریف و ضرورت حقوق معاني واژه «حقوق»: مجموع امتيازاتي مانند حق حيات وحق مالکيت که به موجب قانون به افراد و گروه‌هاي اجتماعي اعطا مي‌شود (جمع کلمه حق) دانش حقوق مجموعه‌اي از مقررات اجتماعي که افراد يک جامعه ملزم به رعايت آنها بوده، دولت ضمانت اجراي آنها رابر عهده دارد و هدف مستقيم از آن، ايجاد نظم و امنيت در جامعه است (اسم جمع) مقصود از حقوق، در اينجا معناي اخير است. تعيين حقوق براي جلوگيري از منازعات اجتماعي حاصل از اميال گوناگون انسان‌ها و تعارض منافع و محدوديت امکانات و منابع، و برقراري نظ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *