پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی اجتماعی رابرت بارون

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی اجتماعی رابرت بارون  خود (اینکه من کی هستم؟) 35 اسلاید آماده ارایه کلاسی   شامل: اندیشیدن دربارة خود: هویت شخصی در برابر هویت اجتماعی اینکه من کی هستم بستگی به موقعیت دارد اگر چگونگی تعریف خود ما میتواند مطابق با زمینه تغییر کند، چه چیزی تعیین میکند که کدام جنبه از خود در هر لحظة مفروض بیشترین تاثیر را داشته باشد؟ اینکه من کی هستم بستگی به موقعیت دارد اینکه من کی هستم، بستگی به برخورد دیگران دارد خودآگاهی: مدیریت وحشت خودهای ممکن: خود در طول زمان عزت نفس: نگرشها نسبت به خود اثر خودارجاعی سوگیریهای خدمت به خود (خود خدمتگر) آیا عزت نفس همیشه مثبت است؟ آیا زنان و مردان از نظر سطح عزت نفس با هم تفاوت دارند ؟ مقایسه اجتماعی: شناختن خود نظریة مقایسة اجتماعی فستینگر شباهت چگونه تعیین میشود؟ دو دیدگاه پر نفوذ خود آیا همیشه از دیگرانی که در ابعاد مربوط به هویت بهتر از ما عمل میکنند خوشمان نمی آید؟ خود نمایان سازی و خود تنظیمی خود به عنوان هدفی برای پیشداوری پیامدهای شناختی: نقایص عملکرد پیامدهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *