پاورپوینت فارسی بیوفیزیک بخش بيوترموديناميك

بيوترموديناميك ترکیبی از کلمات بیو به معنای زنده، ترمو به معنای حرارت و دینامیک به معنای حرکت یا پویایی است. بیوترمودینامیک درواقع ازقوانین ترمودینامیک جهت مطالعه رفتار سیستم های زیستی استفاده می کند. سیستم بخشی ازجهانی است که برای مطالعه انتخاب شده است . یک سیستم می تواند باز ،بسته و یا منزوی باشد .  سیستم باز :در این سیستم ماده وانرژی بین محیط وسیستم مبادله می شود. یک موجود زنده سیستم باز است . سیستم بسته : دراین سیستم  فقط انرژی بین محیط و سیستم مبادله می شود . فلاکس در بسته چای همانند یک سیستم بسته است .  سیستم منزوی : دراین سیستم نه ماده و نه انرژی بین سیستم و محیط مبادله نمی شود.به این سیستم ،سیستم آدیابا تیک هم گویند.  سیستم های ترمودینامیکی یا در حالت تعادل هستند و یا اینکه غیرتعادلی می باشند . حالت ترمودینامیکی یک سیستم نسبت به زمان تغییر نمی کند . ترمودینامیک بیشتربه بررسی تغیرات بین حالت های تعادل می پردازد. این تغییرات می تواند برگشت پذیر و یا برگشت ناپذیرباشند. برگشت پذیربودن یک فرآیند به این معنی است که این فرآیند درست درنزدیکی حالت تعادل درحا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *