پاورپوینت عملکرد پی ها هنگام زلزله -20 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: عملکرد پی ها هنگام زلزله قالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید: 20   محتویات عملکرد پی ها در هنگام زلزله عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام زلزله چگونگی خسارتها در پی های منفرد در هنگام زلزله توان باربری خاک عملکرد پی ها در هنگام زلزله نکات کلی         عملکرد پی ها در هنگام زلزله غالبا پی ها در ساختگاههايی که پتانسيل جابجايی زمين در اثر گسلش، زمين لغزش يا روانگرايی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند. گسلها در مواقعی که نيروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمين بيش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آيند. در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، اطلاعات زير ضروری است: •درجه فعاليت گسل بر اساس سن آخرين حرکت گسل •نوع گسل بصورت امتداد لغز، عادی، معکوس •جهت حرکت گسل در ارتباط با هندسه و موقعيت ساختمان •اندازه جابجايی های قائم و افقی بر مبنای سطح خطر انتخابی برای زلزله •طول و عرض منطقه خردشده گسلی       عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام زلزله بررسی ها بر اساس شواهد گسيختگی ها در حين زلزله نشان می د …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *