پاورپوینت رشد بعد از تولد جوجه های کبابی در پاسخ به اجزای Inovo هورمون رشد جوجه

                نوع فایل: power point   قابل ویرایش 26  اسلاید   قسمتی از اسلایدها: چکیده تأثیر اجزای In ovo هورمون رشد جوجه (CGH) روی سرعت رشد و بازدهی سود، عضو رشد استخوان بلند جوجه های کبابی 42 روزه بررسی شد. تخم ها یک بار با ناقل L µ 100 m Nacl PH 8/3) 15/1 و µNaHCO 03/0) در هر جنین و یا ناقل حاوی L µ 100/ CGH ng 100 در هر جنین (کلاً تخم 630= n) در یکی از روزهای زیر تزریق شدند: 41 یا 7 از 18 روز تولید جنین. در هیچ کدام از روزهای تزریق تفاوت مهمی در قابلیت تخم گذاری گروه های درمان CGH و کنترل وجود نداشت. تبدیل ذای انباشته ی همه ی گروه های درمانی نسبت به گروه کنترل مربوطه ی آنها بهبود یافت. (05/0>p) اجرای CGH In ovo در روز 15 یا 16 خوابیدن روی تخم وزن بدن (01/0>P) جوجه های ماده را افزایش داد.   فهرست مطالب و اسلایدها: چکیده مقدمه مواد و روش ها تخم های جوجه کشی روش تزریق انتقال به آغل و طرح آزمایشی تحلیل بافتی پارامترهای بیومکانیکی استخوان تحلیل آماری وزن خاکستر و تجزیه تجزیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *