پاورپوینت دستورات شرطی

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 23 اسلاید توضیحاتی در باره دستورات شرطی برای ساختار انتخاب ، هدف برگزیدن یکی از گزینه ها ی موجود برای انجام آن استبرای مثال در مرحله کد نویسی مرحله اجرای برنامه ساختار شرطی را من توان در یک خط نوشتدر مرحله طراحی مرحله کد نوسی در مرحله اجرا نتیجه اجرا فلوچات دستورات تک ساختی شرطی true Grade>=60 L1.caption=(“passad”) fals ساختار انتخاب If/then/else همان طور که گفته شده ساختار انتخابی If thenفقط در صورت برقرار بودن شرط عملی را انجام می دهد اما ساختار انتخاب If/then /elseاین امکان رابه برنامه نویس میدهد که تعیین کند چه اعمالی در برقرار بودنشرط اجرا شوند وچه اعمالی در حالت برقرار نبودن شرط به اجرا در آیند اعدادی که بر 2 بخشپذیر است اعدادی که بر 3 بخشپذیر است فلوچات if/then/else Grade>=60 L1.capton=“odd” l1.caotion=“zog” true fals دستورات شرطی تو در تو ساختار تو در توی if/then /else برای تست چندین شرط با قرار دادن ساختارهای if/then/elseدر درون ساختار های if/then/elseدیگر است طراحی برنامه کد نویسی برنام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *