پاورپوینت در مورد کشور هندوستان-آیین -دین -فرهنگ و مذهب مردم هند

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:32 اسلاید   برخی از اسلایدها: هندوستان: .1جینیسم .2بودیسم .3سیکیسم .4هندوئیسم هندوئیسم: .1مردم هند پیش از هجوم آریائیها .2کتابهای مقدس .3فرهنگ و تربیت ودایی .4فلسفه اوپانیشادها .5اصول دین هندو .6خدایان ودایی .7خدایان سه گانه .8کرمه،سمساره و… .9فلسفه وحدت وجود .10فلسفه یوگی آیین قوم آریایی هندوستان: برهمایی نام دارد:اشاره به خدا :برهما تکامل یافته آنیمیسم بنیانگذار مشخص ندارد گونه ای فرهنگ و آداب و سنن اجتماعی همراه با تهذیب نفس و ریاضت کتابهای مقدس: وداها(Vedas) : .1مجموعه ادعيه و آيينهاى هندوان  به معناى دانش .2زبان: سانسکریت .3شروتى (Sruti)يعنى وحى و الهام و علوم مقدس موروثى  .4تاريخ تصنيف وداها :بين 1400 تا 1000 ق .م . .5  سالهاى 1500- 800 ق .م : دوره ودايى وداها: . ريگ ودا(veda-Rig): وداى ستايش 2. يجور ودا (veda-Yajur): وداى قربانى 3. سام ودا (veda-Sama): وداى سرودها 4. اتهرو ودا(veda-Atharva) : وداى اتهروان (نام نويسنده اين ودا)       …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *