پاورپوینت در مورد پزشکی مبتنی بر شواهد -103 اسلاید -50 اسلاید انگلیسی

اهداف •در پایان آموزش، دانشجویان باید بتوانند: –یک تعریف ساده و کاربردی از پزشکی مبتنی بر شواهد ارايه دهند. –ضرورت استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد را با ارايه دلایل توضیح دهند. –فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد را شرح دهند. –یک سؤال بالینی قابل پاسخ دادن تنظیم کنند   EBM: Original “Official” Definition   What is EBM?   Traditional medicine   •استفاده از شواهد علمی در تصمیم‌گیری‌های بالینی.   Half-time or Half-life of  Clinical Medical Science is now   Doubling time of  biomedical science was For General Physicians to keep current:   “Kill as Few Patients as Possible” – Oscar London  Rule 31- Review the world literature fortnightly   -ضرورت پزشکی مبتنی بر شواهد   EBM Steps -فرايند طب مبتنی بر شواهد   The five-step process for using an evidence-based approach in general practice تنظیم یک سؤال بالینی -سناريوی بالينی   Foreground Question com …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *