پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346

فصل 1- اندازه گیری •کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها •دستگاه بین المللی یکاها •استاندارد طول •استاندارد جرم •استاندارد زمان فصل2- بردارها •بردارها و نرده ایها •جمع بردارها •ضرب بردارها فصل  3 – حرکت یک بعدی •مکانیک •سرعت متوسط •سرعت لحظه ای •شتاب •شتاب ثابت •سقوط آزاد فصل4- حرکت در صفحه •جابجایی، سرعت و شتاب •حرکت با شتاب ثابت در صفحه •حرکت پرتابی •حرکت دایره ای یکنواخت •سرعت نسبی و شتاب     فصل 5 – دینامیک ذره – 1 … فصل 6 – دینامیک ذره -2   فصل 7 – کار و انرژی فصل 8 – پایستگی انرژی    فصل 9- پایستگی تکانه خطی فصل 10 – بر خورد فصل 11 – سینماتیک دورانی فصل 12- دینامیک دورانی فصل 13- پایستگی تکانه زاویه ای فصل 14- تعادل اجسام صلب   وسایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها … …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *