پاورپوینت در مورد برنامه سازی پیشرفته c++ -اسلاید 272

فهرست مطالب فصل اول : مقدمات زبان C++ فصل دوم : ساختار های تصمیم گیری و تکرار فصل سوم : سایر ساختار های تکرار فصل چهارم : اعداد تصادفی فصل پنجم : آرایه ها فصل ششم : توابع فصل هفتم : ساختارها و اشاره گرها فصل هشتم : برنامه نویسی شی گرا   فهرست مطالب فصل اول .1تاریخچه مختصر .2قانون نامگذاری شناسه ها .3متغیر ها .4اعلان متغیر .5تخصیص مقادیر به متغیر .6داده های از نوع کرکتر .7کرکتر های مخصوص .8رشته ها .9نمایش مقادیر داده ها .10دریافت مقادیر   .11عملگر انتساب .12عملگر های محاسباتی .13عملگرهای افزایش و کاهش .14عملگر sizeof .15عملگرهای جایگزینی محاسباتی .16اولویت عملگرها .17توضیحات (Comments) .18توابع کتابخانه .19برنامه در C++   فهرست مطالب فصل دوم   .1عملگر های رابطه ای .2عملگر شرطی .3دستورالعمل شرطی .4عملگر کاما .5عملگر های منطقی .6دستورالعمل For     فهرست مطالب فصل سوم   .1دستورالعمل while .2دستورالعمل do while .3دستورالعمل break .4دستورالعمل continue .5دستورالعمل switch .6تابع cin.get() .7عملگر static_cast<&gt …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *