پاورپوینت درمورد جلسه پنجم و ششمppt

فرمت فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 19 اسلاید تعاریف تخلخل، درجه تخلخل،وزن مخصوص خاک دارای سه فاز جامد آب و هوا می باشد فضاهای خالی از سیالات و یا هوا اشغال می باشند Vs Vw Va Vs Vw Va خاک دارای سه فاز جامد آب و هوا می باشد فضاهای خالی از سیالات و یا هوا اشغال می باشند Vs Vw Va خاک دارای سه فاز جامد آب و هوا می باشد فضاهای خالی از سیالات و یا هوا اشغال می باشند Units طول مترجرم تن (1 تن = 103 kg)چگالی 1000kg/m3 or t/m3وزن kilonewtons (kN) گرم ، کیلوگرم یا تنش کیلو پاسکار (kPa) 1 kPa= 1 kN/m2Unit weight kN/m3دقت چگالی آب, rw = 1 t/m3 Stress/Strength to 0.1 kPa Weight and Unit weight نیروی ایجاد شده توسط (جرم) وزن مهمتر از جرم است. W = M gUnit weight g = r g sv z sv = r g zsv = g z Specific Gravity Gs برای بیشتر خاکها2.65@از آنجا که Gs این امکان را به می میدهد تا بتوانیم حجم خاک را از طریق محاسبه جرم و وزن بدست بیاوریم خیلی مهم است. تعریف: Voids ratio The voids ratio is defined as and the porosity as ارتباط بین این دو بطریق زیر می باشد. Vs = V – Vv = (1 – n) V بنابراین درجه اشباع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *