پاورپوینت درموردنشانه گذاري

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 18 اسلاید ü همگ ي م ي دان ي م که ما به وس ي له زبان و نوشتن، هدفها و مفهومها ي ذهن ي خود را به د ي گران م ي فهمان ي م. ü ول ي الفاظ و کلمات ، چه در تلفظ و چه در نگارش، برا ي ب ي ان بعض ي از حالات درون ي و مفاه ي م ذهن ي ، ناتوان و نارسا هستند. ü حال برا ي جبران ا ي ن نارسا يي و ناتوان ي ، در مرحله تلفظ از کشش آهنگ ، لحن گفتار، طن ي ن صدا و اشارات اعضاء صورت خود و در مرحله نگارش از نشانه ها و اشارات قرارداد ي ب ي ن الملل ي استفاده م ي ‌کن ي م. ü در ادامه به توض ي ح بعض ي از نشانه ها که کاربرد ب ي شتر ي دارند م ي ‌پرداز ي م: نشانه های نگارش n نقطه (.) n ویرگول (،) n نقطه‌ويرگول (؛) n دو نقطه (:) n سه نقطه ي ا نشانه تعل ي ق (…) n چند نقطه (……..) n ت ي ره بلند (ــ) n خط زيرکش ي ده (ــــــــــــ) n دوکمان ي ا گر ي زنما ( ) n قلاب ، دونبش ، افزوده نما [ ] n گ ي ومه ي ا نشانه نقل قول ” “ n گوشه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *