پاورپوینت درس هفتم زبان سال اول راهنمايي 23 اسلاید

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 23 اسلاید بسم الله الرحمن الرحيم محمد رضا خداشناس رشته زبان انگليسي درس هفتم سال اول راهنمايي Is it a map? No, it is not.What is it? It is a door. Is it a door? No, it is not. What is it? It is a wall. Is it a bus? No, it is not. What is it? It is a car. Is it a watch? No, it is not. What is it? It is a clock. Is it a car? No, it is not. What is it? It is a ship. Is it a tree? No, it is not. What is it? It is a flower. Is it a ship? No, it is not. What is it? It is a plane. Are they teachers? No, they are not. What are they? They are students. Is he a nurse? No, he is not. What is he? He is a dentist. Is she a doctor? No, she is not. What is she? She is a nurse. Is it a flower? No, it is not. What is it? It is a tree. Is it a car? No, it is not. What is it? It is a house. Is it a TV? No, it is not. What is it? It is a computer. Is it a radio? No, it is not. What is it? It is a telephone. Is it a pen? No, it is not. What is it? It is a key. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *