پاورپوینت درباره روش Hashing قابل توسعه

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : 15  اسلاید   بخشی ازاسلایدها: v انواع روشهاي ديگر Hashing کدامند؟     (ادامه…)   vروش Hashing با فضاي پويا (Dynamic) چيست؟ v vروش Hashing با توسعه خطي (Linear) چيست؟   vروشهاي Hashing درمقايسه با يکديگر چگونه اند؟ v vدر روشهاي Hashing امکان کنترل Splitting چگونه است؟   vروش Hashing با فضاي پويا (Dynamic) چيست؟ v üروش ديگري از Hashing با فضاي متغير ميباشد که شباهتهاي زيادي با روش قبلي دارد: ü qهر دو روش از يک Directory براي نگهداري آدرس Bucketها استفاده ميکنند. qهر دو روش از ساختار Trie براي بسط دادن فضاي Directory استفاده مينمايند. q üتفاوت عمده اين روش اينست که: ü qبراي شروع کار مانند روشهاي کلاسيک Hashing از يک تابع Hash  براي آدرس دهي در يک فضاي ثابت (Fixed Size) استفاده مينمايد. q qهنگاميکه دراثر افزايش تعداد کليدها نيازبه Splitting در Bucketها ميشود، درختواره هايي با ساختار Trie که ريشه آنها در همان فضاي ثابت اوليه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *