پاورپوینت درباره آرايه ها و ساختارها

فرمت فایل :پاورپوینت   تعداد اسلاید : 39 اسلاید       آرايه ها و ساختارها آرايه ها و ساختارها ADT (Abstraction data type) آرايه ها يونيون ها و ساختارها ماتريس هاي اسپارس آرايه هاي چند بعدي چند جمله اي ها رشته ها آرایه – Array مجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند. مجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار   است. به ازا هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت) int a [6] = { 3,5,2,7,9,10,11} 3 5 2 7 9 10 11 a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] ADT مربوط به آرايه ها – GeneralArray (int j , RangList list ,float InitialValue =DefaultValue); /* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list.*/ – float Retrieve (index i ); //if ( i is in the index set ) return the item associated with i in the array else return error – void Store ( index i , float x ); //if ( i is in the index set ) insert new pair< i,x > else return error. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *