پاورپوینت حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 14 اسلاید 1/14 حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري استاندارد شماره 19 انگيزه هاي ترکيبکاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابتافزايش توان رقابت در بازارهاي بين الملليافزايش کاراييعوامل قانوني و سياسي و … شيوه هاي ترکيب1. تحصيل سهام در قبال صدور سهام، وجه نقد يا ساير داراييها 2. تحصيل خالص داراييها در قبال صدور سهام، وجه نقد يا ساير داراييها ترکيب ممکن است به ادغام منجر شود:انحلال واحد “ ب “ و انتقال داراييها و بدهيهاي آن به واحد “ الف”انحلال هر دو واحد “ الف “ و “ ب “ و انتقال داراييهاي آنها به واحد ديگر 2/14 دامنه کاربردحسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:ترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.مشارکتهاي خاص. اين استاندارد به استثناي موارد مربوط به خريد خالص داراييها، به صورتهاي مالي جداگانه واحدتجاري اصلي مربوط نمي شود. ترکيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي که بر اثر اتحاد يک واحد با واحد ديگر يا کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر، پديد مي آي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *