پاورپوینت حرفه و فن – 10 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت حرفه و فن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:10   محتویات ‌چکیده محتوای فایلیکی دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﭼﻮب، ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب (کمپوزیت ها) است که از ترکیب ذرّات ﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى آﻟﻰ مانند ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨد ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن و ﭼﻮب وﮔﭻ ﻣﻰﺑﺎﺷد. در ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و ﺗﺨﺘﻪ ﻻﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﺷدید. اﻳﻨک ﺑﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎى دﻳﮕﺮى از ﮔﺮوه ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ (ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﭻ) آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴد شد…   فهرستروکش مصنوعی تخته های مرکب ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن وﭼﻮب ﮔﭻ صفحات عایق صدا و حرارت و پرودت بحث گروهی تحقیق کنید کاغذ ها معرفی برخی از کاغذ ها و مقوا ها کاغذ و مقوای فانتزی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *