پاورپوینت جریان اب در خاک ها

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 30 اسلاید بار هیدرولیکی یا hydrostatic head: بار هیدروستاتیکعمل آب بر نقطه ای در جرم خاک فررفته را سطح هیدرواستاتیک می گوییم و یا نیروی ایجاد توسط جرم آب در حالت ساکن را سطح هیدرواستاتیک می گوییم. و توسط معادله برنولی نشان داده می شود. سطح هیدروستاتیک = بار سرعت +بار فشار+ بار ارتفاعدر مسائل نشت(seepage) فشار اتمسفری صفر تلقی می شود بطوریکه سرعت خیلی کوچک است و بار سرعت ناچیز می باشد. بنابراین گرادیان هیدرولیکی بصورت ذیل می باشد. بار هیدرولیکی اضافی: آب از نقطه بالا به نقطه بار پایین دارد. بنابراین جریان بین دو نقطه اتفاق می افتد، اگر بار هیدروستاتیک در یک نقطه از بار هیدروستاتیک در نقطه دیگر کمتر باشد ، افت فشار مساوی اختلاف بار بین دو بار بوجود می آید. که به این اختلاف شیب هیدرولیکی اضافی می گوییم. سرعت نشت: مجراهای عبور آب خاکها نامنظم با قطر کوچک می باشند،( مقدار میانگین قطر D10/5 ). کمیت جریان بوسیله تئوری جریان در لوله بهمراه خطا است در نتیجه باید میانگین سرعت در یک منطقه مخص خاک بجای سرعت ویژه در مجرای مشخص مورد استفاده قرار گیرد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *