پاورپوینت تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 26 اسلاید تسعير ارزاستاندارد حسابداري شماره 16 اهداف آموزشي مرور عمليات ارزش توسط شرکتها آشنايي با روشهاي حسابداري تسعير توصيف حسابداري عمليات خارجي افشا 2/26 معامله اي است که به ارز انجام مي شود يامستلزم تسويه به ارز است. از قبيل:خريد و فروش کالا و خدماتي که بهاي آن به ارز دريافت يا پرداخت مي شود.استقراض يا اعطاي تسهيلاتي که قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد. معاملات ارزي 3/26 معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي شود. براي تعيين نوع ارز(صادراتي، شناور، واريزنامه اي)، بايد با توجه به مقررات حاکم، نرخي انتخاب شود که قرار است مبناي تسويه معامله قرار گيرد. شناخت اوليه 4/26 اقلام پولي نرخ تسعير در تاريخ ترازنامه اقلام غير پولي نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه 5/26 عبارت است از وجه نقد و داراييها و بدهيهايي که قرار است به صورت مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود. اقلام پولي 6/26 شناخت تفاوت تسعير معاملات ارزي شرکتهاي دولتي شرکتهاي غير دولتي طبق ماده 13 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *