پاورپوینت ترکیبات آلی فلزی فلزات قلیایی روشهای تهیه ومشخصات ساختاری

فرمت فایل : پاورپوینت   تعداد اسلاید : 15 اسلاید هدفهای فصل ٤ هدف کلیدراین فصل دانشجوباید ویژگیهای عمومی ترکیبات آلی فلزی فلزات قلیایی، روشهای تهیه ومشخصات ساختاری این ترکیبات رافراگیرد. هدفهای رفتاریپس ازمطالعه این فصل دانشجوباید توانایی های زیرراکسب کرده باشد:۱−٤ – مشخصات عمومی ترکیبات آلی لیتیم رابیان کند.۲−٤ – سه روش مهم جهت سنتز ترکیبات آلی لیتیم راشرح دهد.۳−٤ – ویژگیهای عمومی ترکیبات آلی لیتیم را بااشاره به نقش حلال وباذکردومثال مختصرا”شرح دهد. ٤−٤ – مشخصات عمومی ترکیبات آلی فلزی سدیم وفلزات قلیایی دیگررابیان کند.٤- ۵ – ترکیبات آلی فلزی سدیم وفلزات قلیایی دیگرراازنقطه نظر (الف)روش تهیه و(ب)ساختارمولکولی باذکرمثال توضیح دهد. فصل ٤ ترکیبات آلی فلزی فلزات قلیایی فلزات قلیایی تنهاالکترون والانس خودراازدست می دهندومشتقات یونی آلی فلزی راتولید می کنند. دراین گونه ترکیبات جزء آلی مولکول M+R-، یک کربانیون است. این موضوع درموردلیتیم چندان صادق نیست وپیوندها درمورد این فلزبیشترخصلت کوالانسی دارند. ویژگی دیگراینست که ترکیبات آلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *