پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان – 151 اسلاید

پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان – 151 اسلاید فهرست مطالبعضلات کمربند شانه (کتف)Shoulder gridleحرکات مهم استخوان کتفعضلات کمربند شانه به دو گروه تقسیم میشودعضله ذوزنقه(Trapezius)عضله متوازی الاضلاع(Rhomboid)عضله گوشه ای(Levator scapulae)عضله دندانه ای بزرگ(دندانه ای قدامی)(Serratus Anterior)عضله سینه ای کوچک(Pectoralis minor)عضله تحت ترقوه ای(subclavius)متوازی الاضلاع،ذوزنقه 1و2،گوشه ایعضلات حرکت دهنده استخوان بازوعضله دالی(Deltoid)عضله فوق خاری(Supraspinatus)عضله سینه ای بزرگ (Pectoralis major)عضله غرابی بازویی (Coracobrachialis)عضله پشتی بزرگ (Latissimus Dorsi)عضله گرد بزرگ (Teresmajor)عضله تحت خاری- گرد کوچک (Infraspinatus-Teresminor)عضله تحت کتفی (Subscapularis)عضلات چرخش دهنده سردستی (Rotator cuff)عضله دوسر بازویی (Biceps)عضله سه سر بازویی (Triceps)عضلات آرنج و ساعد (Elbow and forearm)عضله بازویی زنداعلایی (Brachioradialis)عضله بازویی قدامی (Brachialis)عضله درون گرداننده مدور (Pronator Teres)عضله مربع درون گرداننده (Pronator quadratus)عضله برون گرداننده کوتاه (Supinator)عضله س …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *