پاورپوینت برخورد با تمایل به خودکشی در درمان اعتیاد (خودکشی دردرمان اعتیاد)

پاورپوینت برخورد با تمایل به خودکشی در درمان اعتیاد 56اسلاید تعریف •تمایل به خودکشی ( suicidality ) یک تشخیص روانپزشکی نیست. •پژوهش ها نشان می دهند بیشتر کسانی که خودکشی می کنند یک اختلال قابل تشخیص روانی یا سوءمصرف مواد دارند. •بهترین راه پیشگیری از خودکشی شناسایی زودرس آن و درمان اختلال روانی یا اعتیاد زمینه ای است. •آسیب به خود ( self harm ) که به آن parasuicide نیز گفته می شود، همیشه با افکار، قصد یا اقدام به خودکشی همراه نیست.   تعریف انواع افکار و رفتارهای خودکشی   •افکار خودکشی ( thought ) ایده خودکشی ( ideation ) برنامه خودکشی ( plan )   •رفتار خودکشی ( behavior )   •برخی مفاهیم دیگر مرتبط با خودکشی قصد خودکشی ( intent ) آماده سازی برای خودکشی ( preparation )   •سایر رفتارهای آسیب رسان آسیب به خود بدون قصد خودکشی ( non-suicidal self injury ) رفتارهای خودتخریبی ( self-destructive behavior )   شیوع: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *