پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل  ویرایش مقدمه:در بسیاری از موارد واقعیت درمـــانی (Reality  therapy) یا نظریة کنترل (Control  theory) همطراز با درمان هستی  گرا (Existential    therapy) ، درمان شخص- محور(Person-centered therapy) و گشتالت درمانی(Gestalt  therapy) دانسته شده است. درقیاس با این سه نظریه، واقعیت درمانی بر دنیای پدیدارشناختی(Phenomenological) مراجع تمرکز کرده و برطریقی ذهنی  تأکید می کندکه شخص به واسطةآن دنیای اطرافش را درک کرده و نسبت به آن، برمبنای نوعی کانون ارزیابی درونی ، واکنش نشان می دهد . گلاسر(Glasser, 1985) بر این اعتقاد است که ما دنیا را بر اساس زمینه یا بافتی ازپنج نیاز اساسی ونیازهای ژنتیکی خود ادراک می کنیم؛ ودرک ما از آن بر مبنای واقعیت خود دنیا نیست.  مراجعان هم در دنیای بیرونی (یا دنیای واقعی) زندگی می کنند و هم در جهان درونی شان (یعنی دنیایی که ادراک کرده اند). گلاسر تأکید می کند راهی وجود ندارد که ما بدانیم دنیای واقعی موجود چگونه رفتارمان را تحت تأثیر قرار می دهد، اما راهی&nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *