پاورپوینت با عنوان شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی

1 فايل پاورپوينت |33 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از پاورپوينت o«ارائه کتبی نوعی ارائه است که رسانه اصلی آن، نوشتار است» oخصوصیات: (به مثابه نوعی انتقال اطلاعات) üغیابی üقابل استناد üبا فرصت  üمشروح  üمخاطبین زیاد üسبک و سیاق مشخص üتأثیرگذاری تدریجی üاحتمال اشتباه کمتر (نسبت به شفاهی) üیکسویه (عدم امکان تبادل نظر ) oدانشگاهی üکتاب üجزوه üمقاله üگزارش üرساله üیادداشت تحقیق üدانشنامه (تز) üمجله oبرون دانشگاهی üکتاب üمجله üروزنامه üبروشور üکاتالوگ üگزارش üکتابچه راهنما 3- تهیه طرح اولیه متن اصلی ü«فراروند ایجاد متن، ماهیتاً نوعی تولید و خلاقیت است» ü«از این نظر نیاز به طراحی دارد» üمراحل طراحی عبارتند از: .1تعیین عناوین داخلی (Subtitle)در سطوح مختلف تا رسیدن به ایده ساده .2تعیین توالی منطقی عناوین داخلی در هر سطح .3شم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *