پاورپوینت اختلالات خلقي -29 اسلاید

قسمتی از اسلایدها           فهرست مطالب .Aخلق و اختلالات خلقی .Bويژگيهاي كلی اختلالات خلقی .Cانواع اختلالات خلقی .Dاختلال افسردگی اساسی .Eاختلال دو قطبی     .Aخلق و اختلالات خلقی خلق به حالت شادی و یا ناشادی غالب و پایدار فرد گفته میشود. واژه خلق پیوستاری را در بر میگیرد که یک انتهای آن غمگینی مفرط و انتهای دیگر آن شادی مفرط است. پس اختلالات خلقی به مشکلات مربوط به حالت شادی و یا ناشادی فرد مربوط میشود. به عبارت دیگرآشفتگی در حالت هیجانی یا خلق فرد   B.ویژگیهای کلی اختلالات خلقی بنابر این اختلالات خلقی به  مجموعه ای از اختلال ها گفته میشود که ویژگی اصلی یا بارز آنها اختلال در خلق است شامل افسردگی شدید، شعف شدید و آمیزه‪ای از آنها. – تغییرات خلقی به شکل احساس ملالت یا غم توانکاه، شعف و سرخوشی فوق العاده، نوسان بین این دو، دوره‪ای بودن، مزمن بودن، شدت، مدت، فراوانی نشانه‪ها و غیره ظاهر میشود .   .C انواع اختلالات خلقی     C-1 اختلالات افسردگی       depressive disorder اختلال افسرد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *