پاورپوينت رشته های حسابداری و مالی با عنوان آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین

پاورپوينت رشته های حسابداری و مالی با عنوان آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین در 45 اسلايد قابل ويرايش بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاست که مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs  ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکس مي نمايد. •وظايف بودجه: (1امكان برنامه ريزي (2انتقال اهداف، امكانات و محدوديت ها (3ايجاد هماهنگي بين اهداف بخش هاي مختلف (4مسئله يابي و انجام تدابير براي حل مسائل (5تعيين بهاي تمام شده برآوردي (نرخ هاي برآوردي سربار) (6كنترل عمليات و سنجش عملكرد (7تحليل گزينه هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه (8ايجاد انگيزه در سازمان (9حساسيت مديريت به هزينه ها و حفظ منابع سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *