ویژگی ها و خصوصیات حسابداری اسلامی در قیاس با حسابداری های مرسوم

چکیده هدف این مقاله ارائه تعریفی از حسابداری اسلامی و تبیین رابطه و تفاوت های آن با حسابداری های مرسوم است . حسابداری اسلامی ارائه راهکارهایی است جهت حفظ حق و حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی و جلوگیری ازانواع معضلاتی که اقتصاد فردی و جمعی را تهدید می کند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان عقیده دارند که نظام حسابداری باید به آموزه های دین اسلام متصل گردد و این چیزی است که حسابداری اسلامی نامیده می شود.حسابداری دردنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن، نمی تواندوجود داشته باشد. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد ومردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. ازاین رو اطلاعات داده شده توسط حسابداران باید به طورقابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی وبی غرضانه باشد. دراین مقاله با فراهم آوردن زمینه ای برای معرفی اخلاق، مولفه ها وروش های اندازه گیری آن در حوزه حسابداری اسلامی ، ارتباطات و تفاوت های حسابداری اسلامی را با حسابداری های مرسوم مورد بررسی قراردا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *