نقش نظام مشاركت در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني

  بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك طرح هدف : اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي 1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك 2-توسعة فرهنگ كار گروهي 3-افزايش كيفيت آموزشي 4-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك 5-بهبود رفاه دانشجويي 6-توسعة امكانات گروه مكانيك 7-ايجاد محيط شاداب آموزشي 8-اهتمام به امور فرهنگي فراهم آورد . حدود كاربرد : پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد . نظام پيشنهادها : سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف . 1-كميتة عالي راهبري بهره وري رياست : مدير گروه مكانيك اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي . 2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها : رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه اعضاء : نمايندة …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *