نقش شورای دانش آموزان انتخاب شده در کمک به برنامه های مدرسه‏ ی مطلوب

امروزه غالب صاحب نظران تعلیم و تربیت معتقدند که تربیت موثر با حضور فعال دانش آموزان نهادینه می‏گردد و تربیت دموکراتیک (دانش آموز محور) بر اساس حضور داوطلبانه و آگاهانه دانش آموزان شکل می‏گیرد. از سوی دیگر مدرسه محیط تمرینی فعالیت های علمی و اجتماعی است؛ محیطی که در آن دانش آموزان مهیّای ورود به جامعه ی بزرگ آینده می‏شوند. ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی از وظایف مورد غفلت نظام آموزشی است و بخش بزرگی از مهارتهای زندگی آنان است. [1] با توجه به استقبال نسل جديد دانش آموزان در امر «مشاركت» در امور مدرسه و ضرورت بكارگيري استعدادهايشان در بهره‏وري بيشتر از امكانات و لزوم بازنگري در تصدي و سياست گذاري  يك سويه از طرف مسئولين مدارس، طرح شوراهاي دانش آموزي در مقطع متوسطه ارائه گردیده است. در این طرح هر کلاس به عنوان یک کشور کوچک در قاره مدرسه تلقی گردیده است. هم کلاسی ها با تشکیل دولت محلی (شورای کلاسی) و مشارکت برای موفقیت کشور  (کلاس) در سازندگی و تولید مشارکت می نماید. [1] به منظور مشاركت دانش آموزان در امور مربوط  به مسائل آموزشي، پرورشي، انضباطي، ور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *