نقشه کامل لامپ مهتابی دوقلو40 وات باترانس جدید وبدون استارتربا توضیحات

ابتدا برق 220 ولت گرم یا(+)از جعبه تقسیم یاجعبه فیوز ساختمان گرفته وبه پیچ یا ترمینال ورودی کلید تک پل مدنظر وصل وبرق خروجی کلیدتک پل برق ساختمان را مستقیم به ترمینال یاپیچ(+)که معمولا در یک سرترانس ودرسط سایرترمینال هایاپیچ ها قرارداردوصل نموده وهمچنین برق نول یا(-)مستقیم وبدون دخالت کلید به ترمینال همجوار برق مثبت ترانس مهتابی که با علامت(-)نصب نمایید وسایر ترمینال ها یا پیچ های ترانس که با شماره از 1 تا8 مشخص شده به ترتیب ردیف یعنی ترمینال های1و2 به یک سریاپایه مهتابی وصل وترمینال پیچ های 3و4 را به سریا پایه بعدی مهتابی وصل وهمچنین ترمینال پیچ های 5و6 رابه یک سریا پایه دیگرلامپ مهتابی دوم وپیچ ترمینال های 7 و8 را به سر یا پایه دیگرلامپ مهتابی متصل نموده وسپس کلید برق ورودی را درحالت روشن قرار داده درصورت درست بستن 2 تا لامپ مهتابی روشن خواهد شد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *