نظریه های سبب شناسی در مورد اعتیاد

تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات  10  نظریه های سبب شناسی در مورد اعتیاد           دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :     پژوهش ژنتیکی هرگونه بحث از ژنتیک باید با این اظهار نظر شروع شود که هم عوامل ژنتیکی و هم محیطی تجلی نهایی یک اختلال مصرف مواد روان گردان را تحت تأثیر قرار می دهند. در واقع، صفات بسیار اندکی، در صورت وجود، ندرتاً به وسیلة عوامل ژنتیکی یا محیطی تعیین می شوند. مطالعة نقش ژنتیک در سوء مصرف مواد، معطوف به تعیین تأثیر نسبی وراثت است. مطالعات دو قلوها. مطالعات دو قلوها، دو مطالعة فرزند خوانده ها مطالعات خانواده جنبه های متعدد واکنشهای الکل، تأثیر ژنتیکی را نشان می دهند (کرب و همکاران، 1985): اثرات تقویت کنندة الکل : حساسیت حاد به اثرات روان گردان الکل و مسمومیت . ایجاد تحمل حساسیت ترک . حاکی از اساس فیزیولوژیکی، نورولوژیکی و روان شناختی محتمل بر زمینة ارثی هستند (درکامینر، 1994 بحث شده است): مطالعات EEG علایم عصب شناختی خفیف. حساسیت قبلی . سطوح انتقال دهندة عصبی تشخیص ADHD ابعاد شخصیتی (مثلاً ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *