نشریه فنی آنالیز فنی ماشین های خاک ورز حفاظتی موجود

نویسنده : حسین محمدی مزرعه ، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی آشنایی با انواع ماشینهای خاک ورز حفاظتی خاک ورز حفاظتی ساقه سخت دیسک دار ماشین برزگر خاک ورز حفاظتی چیزل پکر ماشین برزگر همدان خاک ورز حفاظتی چیزل پکر سازه کشت بوکان خاک ورز حفاظتی دلتا خاک ورز حفاظتی دلتا پلاس خاک ورز حفاظتی آگرومنت خاک ورز مرکب ساقه سخت  TAKA156 خاک ورز حفاظتی چیزل پکر تاکا 160 خاک ورز حفاظتی پازن  K522 خاک ورز حفاظتی ورزا  Pegasus 3002 خاک ورز حفاظتی سینوس  CENIUS خاک ورز حفاظتی رخش تقسیمبندی ماشینهای خاکورز حفاظتی بر اساس تعداد تیغه تحلیل عرض کار ماشینهای خاک ورز حفاظتی 5،7 و 9 تیغه طبقهبندی ماشینهای خاکورزی حفاظتی ازنظر توان موردنیاز و ….. این نشریه در 31 صفحه و در قالب pdf برای دانلود آماده شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *