نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی

نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی با امکان ترجمه ی جملات ونیزترجمه ی کلمه به کلمه نرم افزاری که ارائه می شود نرم افزاردیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی است که امکان ترجمه ی جملات را نیز دارا می باشد وقتی با دیکشنری معنی فارسی یا معادل انگلیسی آن را جستجو می کنیم آن کلمه چه ترجمه فارسی ومترادفات آن وچه انگلیسی تا مدتهای زیادی درحافظه می ماند این نرم افزاردیکشنری مناسب برای کامپییوتر تبلت ولب تاپ است وازجمله امکانات آن جستجوی کلمات  پخش صوتی کلمه ی ترجمه شده بخصوص سودمندومفید برای تلفظ درست کلمات وعبارات انگلیسی درصورت رجیسترشدن وآنلاین بودن امکان ترجمه ی صوتی که کلمه را می گوییم واین نرم افزازمعادل فارسی یا انگلیسی آن را بسته به فعال نمودن پخش صوتی یا انتخاب نوشتارارائه می دهد وامکانات بسیاردیگری درزمینه ی ترجمه ی عبارات وجملات انگلیسی به فارسی وبالعکس ونیزبسیارمناسب وسودمند جهت یادگیری بصورت خودآموز گرامرانگلیسی ونیز آشنایی با کلمات مترادف وهم معنی کلمات چه انگلیسی وچه فارسی است به صورتی که تسلط برزبان انگلیسی را از انگلیسی دست وپا شکسته ی دبیرستا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *