مکان سازی فضاهای عمومی در محله سابان با رویکرد توسعه پایدار

طرح شهرسازی 3 مکان سازی فضاهای عمومی در محله سابان با رویکرد توسعه پایدار 82 صفحه فصل یکم کلیات تحقیق شناخت وضع موجود بررسی جمعیت و بعد خانوار -بررسی نظام کاربری زمین نقشه کاربری نظام حرکتی و دسترسی نقشه مقاطع عرضی -نظام فرم کالبدی بررسی نظام بلوک بندی نقشه مساحت قطعات نظام توده گذاری تعداد طبقات + نقشه -بررسی کیفیت ابنیه نقشه ها -بررسی مصالح و تکنولوزی ساخت -بررسی ایمنی و امنیت محیط فصل دوم چشم انداز ها و اهداف پروژه چشم انداز ها -تعاریف چشم انداز -تدوین چشم انداز تدوین چشم انداز نهایی محدوده و بیانیه چشم اندازجداول تدوین اهداف -اهداف کلان فصل سوم محدوده مورد مطالعه -محدوده مورد مطالعه -موقعیت جغرافیایی محله -بررسی محیط تاریخی سیر تحول و دوره ها -شهر قدیم بجنورد -عکس ها مطالعات میدانی برداشت ها -بررسی محیط بررسی محیط حقوقی فصل چهارم تحلبل ها -تحلیل سوات -ماتریس سوات راهبرد ها -سرانه ها -ماتریس های همجواری فصل پنجم پیشنهادات  Ahp -ارائه الترناتیو ها -ارزیابی آلترناتیوها -انتخاب آلترناتیو برتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *