منابع حمایت اجتماعی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی: مطالعه مقطعی در میان کانادایی و افراد سالخورده در آمریکای لاتین

Sources of social support associatedwith health and quality of life:a cross-sectional study among Canadianand Latin American older adults عنوان مقاله : منابع حمایت اجتماعی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی: مطالعه مقطعی در میان کانادایی و افراد سالخورده در آمریکای لاتین خلاصه اهداف: به‌منظور بررسی اینکه آیا وجود ارتباط بین حمایت‌های عاطفی و شاخص‌های سلامت و کیفیت زندگی در بین اهالی کانادایی و افراد سالخورده در آمریکای لاتین متفاوت است. طراحی: تحلیل مقطعی از پویایی بین‌المللی در مطالعه سالخوردگی (IMIAS). حمایت اجتماعی از سوی دوستان، اعضای خانواده، فرزندان و همکاران در گذشته به‌وسیله یک شبکه اجتماعی معتبر و مقیاس حمایت اندازه‌گیری شده بود (IMIAS-SNSS). حمایت اجتماعی پایین به‌عنوان رتبه‌بندی در پایین‌ترین یک‌چهارم سایت خاص تعریف شده بود. نسبت شيوع (PR) از سلامت خوب، افسردگی و کیفیت مطلوب زندگی با مدل‌های رگرسيون پواسون تخمین زده شده است که برای سن، جنس، آموزش، درآمد و ناتوانی در فعالیت‌های روزانه زندگي کردن تنظیم شده است. فرمت فای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *