مقاله کامل مقابله با و ه-ک

فهرست مطالب فصل اول :نگاهي به هكرها و شيوه  عملكردشان مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 7 هكر به چه معناست ………………………………………………………………………………………….. 8 اهداف هكر ………………………………………………………………………………………………………. 10 روشهاي نفوذ هكرها ……………………………………………………………………………………… 17 اصول ابتدايي براي گريز از كرك شدن ………………………………………………………. 19 استفاده از FAKE PAGE ها …………………………………………………………………….. 22 مهندسي اجتماعي چيست؟……………………………………………………………………………… 25 ترو جان ها ………………………………………………………………….. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *