مقاله درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی -21 صفحه word

مشخصات فایل عنوان: بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی قالب بندی: word تعداد صفحات: 21     محتویات بررسي اثر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي مقدّمه مفهوم سرمايه بهداشتي و ارتباط آن با مخارج بهداشتي شكل1- فرآيند زماني موجودي بهداشت مباني نظري ارتباط بهداشت و رشد اقتصادي 2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادي 2-2-اثرات رشد اقتصادي بر بهداشت 3-پيشينه تحقيق                 جدول 1- مروري بر برخي مطالعات بين كشوري و سري زماني انجام شده پيرامون ارتباط بهداشت و رشد اقتصادي 4- الگوي نظري و الگوي مورد استفاده جهت تخمين 5- داده هاي آماري 6- نتايج تخمين ها و تفسير آنها جدول( 1)- نتايج تخمين‌هاي اوّليه جدول (2)- نتايج تخمين‌هاي اوّليه بدون متغيّر توضيحي نرخ رشد جمعيت جدول (3)- تخمين‌هاي نهايي با استفاده از متغيّرهاي ابزاري تفسير نتايج 7-نتايج و پيشنهادات فهرست منابع و مآخذ:       عنوان مقاله: بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی مطالعات مختلفی وجود دارند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *