مقاله درباره بازاریابی -10 صفحه word

مشخصات فایل عنوان: بازاریابی قالب بندی: word تعداد صفحات: 10     محتویات بازارایابی خلاصه و مشکلات سرپرستی مشکلات سرپرستی نیازهای بلند مدت مشتریان تفسیر های نهایی آنالیز:Anova , MANOVA کیفیت خدمات روابط میان فردی کار فروش  سازماندهی ارتباطات داخلی ابتکارات     عنوان مقاله: بازارایابی تاثیر فرهنگ بازارایابی را به  سورضه ی و موثر بودن بازاریابی تعیین نماید، در حالیکه سایز شرکنپت خصوصی و حیطه جغرافیایی را ثابت نگاه میدارد. تحت شرکتها، براساس قدرت فرهنگ بازایابی در شرکت، به گروههایی دسته بندی می شوند و سه دسته مجزا و مشخص نتیجه می شود که عبارتند از: شرکت هایی با یک فرهنگ بازاریابی و بسیار قوی و مستحکم،( طبق مقیاس های نکته ای ۲۰/۲ تا ۱)شرکت هایی با یک فرهنگ«قوی»( از ۳ تا ۲۱/۲).شرکتهایی با یک فرهگ « تا حدیقوی و مستحکم» ( از ۶ تا ۱/۳)داده های مندرج در جدول V فمیانگین گروها و تست های F را برای چهار بهد موثر بودن و سودمندی بازاریابی، آشکار می سازد. ستون نخست ارزشهایF و Fmc ، نتایج برای تست های طراحی تک فاکتوری برای اثرت ف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *